Szanowni Mieszkańcy – Komitet „Białystok na TAK” zaprasza na bezpłatne porady prawne* do naszego sztabu wyborczego przy ulicy ul. Lipowej 19/21 w Białymstoku. W poniedziałki od godziny 16.00 do 17.00 oraz w piątki od godziny 17.00 do 18.00 współpracujący z naszym komitetem radcy i adwokaci będą udzielać porad z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego/podatkowego oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Z zakresu prawa cywilnego:
- sprawy o zapłatę (odszkodowania za wypadki komunikacyjne, zadośćuczynienia),
- sprawy spadkowe,
- sprawy małżeńskie,
- sprawy konsumenckie,
- alimenty
- pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
- o ochronę prawa własności i posiadania, zasiedzenie, eksmisję, czy też zniesienie współwłasności
- o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
- postępowanie egzekucyjne/komornicze

Z zakresu prawa administracyjnego/podatkowego:
- szeroko rozumiane procedury przez Organami samorządu,
- opłaty planistyczne,
- opłaty adiacenckie,
- podatki od spadków i darowizn.

Z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy:
- emerytury, renty,
- stwierdzanie niezdolności do pracy,
- odwołanie od wypowiedzenia

Z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeniowego, prawa karnego wykonawczego: 
- sprawy o zniesławienie, zniewagę, naruszenie nietykalności

Wszystkie osoby, które zdecydują się przyjść, prosimy o wcześniejsze umówienie dnia i godziny porady w czasie zaplanowanego dyżuru oraz o przygotowanie kompletu dokumentacji w danej sprawie np.:
- posiadane dokumenty, pisma, decyzje, odwołania, skargi do sądu administracyjnego – jeżeli
chodzi o sprawy administracyjne, ZUS-owskie
- posiadane wyroki (wraz z uzasadnieniami) sądów cywilnych bądź administracyjnych.

*Porada prawna - zwięzłe przedstawienie sposobu rozwiązania problemu prawnego i przedstawienie osobie ubiegającej się o poradę informacji o stanie prawnym, jej uprawnieniach czy też obowiązkach.