Komitet „Białystok na TAK” ogłosił przedostatnią „gwiazdkę” programową, tym razem poświęconą wizerunkowi miasta. Jak zaznaczył kandydat na prezydenta, senator Tadeusz Arłukowicz, z przeprowadzonych badań wynika, że jest to trzecie w kolejności wskazanie mieszkańców Białegostoku, jeżeli chodzi o zadania dla nowego włodarza.

„Okazuje się, że mimo ogromnych środków przeznaczanych na promocję miasta - w ciągu ostatnich 8 lat było to ponad 46 milionów złotych - Białystok nadal w oczach mieszkańców jest przez innych uznawany za Polskę B. My chcemy odpowiedzieć na pytanie gdzie popełniono błąd, i chcemy te błędy naprawić.” - powiedział.

Arłukowicz przypomniał jeden z najlepszych wizerunkowo okresów Białegostoku, czyli lata 2007-2011 kiedy budowana była marka Wschodzący Białystok. Wyliczając projekty za które był odpowiedzialny w czasach kiedy pełnił funkcję zastępcy prezydenta miasta (otwarcie Węglowej jako centrum kultury alternatywnej, przenosiny Galerii Arsenał do Starej Elektrowni, otwarcie Centrum im. Ludwika Zamenhofa, rozpoczęcie prac nad Muzeum Pamięci Sybiru, Wystawa "Ziemia z nieba", Pozytywne Wibracje Festival, Rok Bluesa w Białymstoku, czy otwarcie Alei Bluesa), podkreślił, że Białystok jako jedno z pierwszych miast w Polsce opracowało i przyjęło strategię promocji i komunikacji marketingowej, turystycznej i proinwestycyjnej (która do dziś nie jest realizowana – red.)

„Przede wszystkim trzeba naszemu miastu przywrócić tożsamość, zbudować poczucie wspólnoty wokół – jak to mówią fachowcy – jednego mitu łączącego wszystkich.” – mówił. – „Wybór padł na czasy Jana Klemensa i Izabeli Branickich.”

„Postanowiliśmy stworzyć flagowy produkt wizerunkowy "Białystok – perła baroku", odwołując się do wyróżników dostrzeganych i docenianych przez samych białostoczan. Mamy nadzieję, że budowa marki naszego miasta m.in. w oparciu o dziedzictwo Jana Klemensa i Izabeli Branickich pozwoli ukazać rzeczywistą wyjątkowość Białegostoku, przyczyni się do budowy jego tożsamości oraz pozytywnego wizerunku” - powiedziała dr socjologii Martyna Faustyna Zaniewska, opiekun merytoryczny projektu.

Jak podkreślała, w założeniu tego projektu Białystok ma stać się światową stolicą dyskusji o epoce baroku, jego kulturze, sztuce, literaturze, modzie, kulinariach, architekturze – jak one wpłynęły i nadal wpływają na teraźniejszość. Ma w tym pomóc stworzenie nowoczesnego, osadzonego w przestrzeni i wykorzystującego najnowocześniejsze technologie produktu turystycznego „Białystok Branickich” oraz odbudowa Teatru Dworskiego Branickich, w ramach którego będzie działał Instytut Muzyki Dawnej.

Jak przypomniał Tadeusz Arłukowicz, Teatr Dworski Branickich to była pierwsza stała scena w Polsce. „Nieistniejący obecnie budynek zostanie odbudowany jako historyczna rekonstrukcja, na podstawie Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusz Arłukowicza „Białystok na TAK” zachowanych materiałów, podobnie jak teatr szekspirowski w Gdańsku. Teatr Dworski będzie pełnił funkcję sceny, ale również służył promocji muzyki dawnej, bo mamy wspaniałych i niedocenionych artystów zajmujących się tą dziedziną i z powodzeniem reprezentujących tą scenę na świecie.”

W ramach projektu „Białystok - perła baroku” Komitet Białystok na TAK planuje także powołanie w Białymstoku Muzeum Historycznego w nowoczesnej formie architektonicznej i w reprezentacyjnym miejscu, zwiększenie dostępności Pałacu Branickich i Ogrodu Branickich w sferze turystyczno – kulturalnej i przekształcenie obecnych Dni Miasta w prawdziwe święto - obchody imienin Jana.

Drugi projekt kluczowy przedstawiony na konferencji programowej poświęconej poprawie wizerunku Białegostoku to Białystok – Sztuka Współistnienia.

„Ponownie przygotujemy naszą ofertę programową w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury tj. ESK 2029. Wejdziemy do Wschodniej Osi Kulturalnej, tj. do porozumienia kulturalnego pomiędzy pięcioma miastami, Wilno-Grodno-Białystok-Lublin-Lwów, dotyczącego stałej wymiany kulturalnej, organizacji wspólnych wydarzeń, w tym wydawnictw i promocji zagranicznej. Całość będzie wstępem do realizacji projektu ESK 2029 „Jedna Europa”. - zapowiedział Arłukowicz. Na rok 2020 zaplanowano Festiwal współczesnej muzyki i sztuki pięciu narodów zamieszkujących niegdyś Białystok i tworzących go: Polaków, Rosjan, Żydów, Niemców i Białorusinów, a na rok 2022 - Jubileusz nadania Białemustokowi praw miejskich przez Jana III Sobieskiego w 1692 roku. „Będzie to całoroczny cykl działań związanych z historią, wielokulturowością miasta, obszerne prezentacje możliwości Białegostoku i jego mieszkańców na wielu polach. Towarzyszyć mu będzie promocja ogólnopolska i ogólnoświatowa dzięki Polonii. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie Światowy Zjazd Białostoczan.” – wyjaśniał kandydat na prezydenta. Komitet „Białystok na TAK” zapowiedział jednocześnie, że kulminacyjne prezentacje programowe, poświęcone najważniejszym obszarom działalności miasta, zostaną zaprezentowane w przyszłym tygodniu, przed konwencją programową.