Za 5 lat Białystok będzie „miastem pięciogwiazdkowym, liderem wśród miast wojewódzkich. Pierwszym punktem programu, który zaprezentowaliśmy 30 sierpnia jest społeczeństwo. „Naszym zadaniem nie jest dyskutowanie o problemach, lecz ich rozwiązywanie.” - mówił Tadeusz Arłukowicz.

Na logo naszego komitetu „Białystok na TAK” widnieje pięć gwiazdek, które symbolizują te sfery działalności samorządu miejskiego, które wymagają poprawy, zaś realizacja założeń programowych to pogram na najbliższych 5 lat.

Opiekunami merytorycznymi projektów Centrum Usług Społecznych (CUS) oraz program „Tak –dla WAS, czyli Większej Aktywności Społecznej”, zostali Izabella Bartoszewska-Leoszko oraz Andrzej Świetlikowski.

Dzięki reformie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zapewnimy naszym mieszkańcom prawdziwą pomoc, a nie tylko opiekę. Niezwykle istotne jest, aby przywracać ludziom sprawność poruszania się w społeczeństwie i po prostu czynić ich szczęśliwymi – deklarowała Izabella Bartoszewska-Leoszko. Takie instytucje jak CUS z powodzeniem działają już np. w Gdańsku, Warszawie czy Łodzi.

Andrzej Świetlikowski, opisując projekt „Tak – dla WAS”, mówił o tym, że słowem kluczem jest w tym obszarze „partycypacja”. Niezwykle istotne jest, aby wprowadzić i stosować takie narzędzia jak m.in. panel obywatelski, wysłuchanie obywatelskie, metodę Cachette, czy inicjatywę lokalną.” Ponadto trzeba zwiększyć aktywność osób niepełnosprawnych w życiu naszego miasta, czemu poświęcony jest Program Operacyjny na lata 2018-2023 „Wreszcie Godni”.