Mieszkańcy oczekują od gmin zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i kontroli w tej kwestii – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Tadeusz Arłukowicz.

Konferencja została poświęcona jednemu z postulatów Mieszkańców, a mianowicie odkupieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Przypomnijmy, że MPEC zostało sprywatyzowane w 2014 roku za kadencji prezydenta Tadeusza Truskolaskiego, pomimo dużego sprzeciwu mieszkańców.

Na Zachodzie Europy popularny jest trend odwrotny, polegający na tzw. rekomunualizacji przedsiębiorstw energetycznych, wodociągowych oraz związanych z odbiorem odpadów. Powodem jest rosnące ubóstwo energetyczne, czyli sytuacja, kiedy wydatki gospodarstwa domowego na energię przekraczają 10% domowego budżetu.

Tadeusz Arłukowicz zadeklarował, że jedną z pierwszych jego decyzji jako prezydenta będzie rozpisanie referendum w sprawie odkupienia MPEC. To kluczowe przedsiębiorstwo "w rękach miasta" da możliwość lepszego i sprawniejszego zarządzania w zakresie usług publicznych.

Przede wszystkim taka zmiana będzie oznaczała dla Mieszkańców niższe rachunki. Jest też możliwość zaoszczędzenia około 15 milionów złotych w skali roku na wydatkach energetycznych miasta. – podkreślał kandydat na prezydenta.

Przed kampanią samorządową Komitet „Białystok na TAK” przeprowadził badania na reprezentatywnej grupie mieszkańców, która wskazała kilka głównych punktów jako kluczowych dla rozwoju Białegostoku. Oprócz odkupienia MPEC na liście znalazły się także: budowa lotniska regionalnego, dobrze płatne miejsca pracy, poprawa wizerunku miasta.